Управління Держпраці в Івано-Франківській області постійно захищає право людини на працю

10 січня 2022

На підставі звернення щодо неправомірного звільнення працівника, інспектор Управління Держпраці провів перевірку дотримання вимог трудового законодавства у одному з ліцеїв Долинського району.

Рішенням Долинської міської ради Івано-Франківської області вирішено запровадити самостійне ведення бухгалтерського обліку в одному із ліцеїв Долинської міської ради. Також, даним Рішенням дозволено внести зміни в штатний розпис та ввести посаду головного бухгалтера.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 1205 затверджено Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти. Керівникам закладів освіти потрібно чітко дотримуватись цього наказу при затвердженні штатного розпису.

Проте, директор даного ліцею внесла зміни в штатний розпис на 2021-2022 роки та вивела посаду завідувача господарства шляхом перепрофілювання на посаду головного бухгалтера. Заміна посад або перепрофілювання у закладах освіти допускається тільки у межах однієї категорії. Оскільки, завідувач господарства відноситься до керівних посад та вимагається спеціальна освіта в певній галузі, а головний бухгалтер має зовсім іншу освіту в іншій галузі, то заміна завідувача господарства на головного бухгалтера в штатному розписі закладу не допускається.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 60  Закону України «Про повну загальну середню  освіту» штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом. Однак, на день здійснення позапланового заходу контролю штатний розпис даного ліцею затверджений директором та погоджений в.о. начальника управління освіти Долинської міської ради. Будь-яких змін до штатного розпису, які б свідчили про скорочення посади завідувача господарств немає, що свідчить про те, що зміни в організації виробництва і праці не відбулися.

Враховуючи вказане вище, директор  ліцею порушила вимоги пункту 1 частини 1 статті 40 КЗпП України, так як зміни в організації виробництва і праці фактично не відбулися. Типовим штатним нормативом закладів загальної середньої освіти передбачено посаду головного бухгалтера, тобто потрібно ввести в штатний розпис посаду головного бухгалтера.

Також, працівника було звільнено без згоди профспілки, чим порушено вимоги частини 3 статті 41 КЗпП України, частини першої статті 43 КЗпП України.

За результатами позапланового заходу контролю складено Акт, директору ліцею внесено припис, який знаходиться на контролі Управління Держпраці в Івано-Франківській області.

На виконання вимог припису посадової особи Управління Держпраці в Івано-Франківській області завідувача господарства поновлено на роботі та нараховано середній заробіток за весь час затримки по день поновлення на роботі.

У такий спосіб, право на працю завідуючого господарства одного із ліцеїв Долинської міської ради Івано-Франківської області поновлено.